הרשת - קהילת הצעירים של התנועה הקיבוצית
דף הבית » Courses » רכזי משק ומנהלים עסקיים בקיבוץ

רכזי משק ומנהלים עסקיים בקיבוץ

קורס להעשרת רכזי משק ומנהלים עסקיים בקיבוץ, מחזור ד

ניהול המשק הקיבוצי, המורכב ממגוון פעילויות בתחומי חקלאות, תעשייה ועסקים, דורש ידע, הבנה וכלי ניתוח נוספים לאלו הנלמדים באקדמיה בתחומי הכלכלה ומנהל עסקים. אי לכך, אגף הכלכלה והיחידה לפיתוח הון אנושי בתנועה הקיבוצית, בשיתוף עם המרכז האקדמי רופין, פיתחו קורס רב תחומי שנועד למרכזי משק ומנהלי עסקים בפועל ולכאלו המכינים את עצמם לתפקיד.

מטרת הקורס: חיזוק הידע של המנהלים העסקיים בתחומים הייחודיים הנוגעים למשק הקיבוצי וחיזוק הכלים הניהוליים, באמצעות למידה ממומחי ידע ועמיתים.

הקורס יעסוק בנושאים הבאים:

 • תפקידו של המנהל העסקי, מיקומו במבנה הארגוני, תפקיד  ההנהלה הכלכלית, יחסי משק- קהילה, יחסי קיבוץ- מפעל.
 • כלכלת ישראל וכלכלת הקיבוץ.
 • הארגונים הכלכליים.
 • כלכלה שיתופית, בדגש על כלכלה קואופרטיבית, מאפייניה, יתרונותיה וחולשותיה.
 • תקנות האגודות השיתופיות.
 • שיוך נכסים ובתים.
 • רשות ומועצת מקרקעי ישראל.
 • חוק ההתיישבות.
 • מוסדות התכנון בישראל ותכנון הקיבוץ.
 • משרד החקלאות.
 • משק המים.
 • ביקורת פנים.
 • תמחיר וחשבונאות ניהולית.
 • מיסוי הקיבוץ בעקבות שינוי משטר המס.
 • ניהול המשאב האנושי ודיני עבודה.
 • מבנה וכללי עבודה של הדירקטוריון. אחריות וביטוח נושאי משרה.
 • פיתוח עסקים קטנים.
 • חשמל: תעריפים, הסדרה, מחלקים. אנרגיות חלופיות.

הקורס יתקיים במרכז האקדמי רופין. יתקיימו  8 מפגשים בימי שלישי בין השעות 09:00-15:00, אחת בשבועיים.

מועד פתיחה: מרץ 2018

עלות הקורס :3,500 ₪ . השתתפות עצמית: 2500 ₪ + 150 ₪ דמי הרשמה.

תוענק מלגת התנועה הקיבוצית בסך 1,000 ₪ לחבר/ת קיבוץ.

למעוניינים להגיע למפגש בודד העלות היא 300 ₪.

שכ”ל כולל ארוחות בוקר וצהריים ותשלום חנייה.