הרשת - קהילת הצעירים של התנועה הקיבוצית
דף הבית » Reserves

“עתודות לישראל” הינה תכנית לאומית אסטרטגית אשר מטרתה המרכזית היא שיפור מגזר משרתי הציבור בישראל.
התכנית שואפת לקדם ולחזק את שגשוגה של מדינת ישראל באמצעות עבודה משותפת של משרתי הציבור המבוססת על מקצועיות, ערכיות, ממלכתיות, מכוונות לאזרח וטובת הכלל.תוך איתור ומיון האנשים הטובים והמתאימים ביותר לעמדות מפתח חשובות בשירות הציבורי.

 

התנועה הקיבוצית רואה בתרומה ובחיזוק מדינת ישראל ערכי יסוד. לאורך השנים ראתה חשיבות רבה בהשתלבות אנשיה בשירות הציבורי, על מנת לשמור על חוסנה וערכיה של מדינת ישראל.

 

התנועה הקיבוצית קוראת לצעיריה לקחת חלק בתוכניות עתודות לישראל המשלבות אקדמיה, הכשרה והשמה בשירות הציבורי ברמה הגבוהה ביותר ובכך להיות כח מוביל בהתחדשות עמדות הניהול בשירות הציבורי.

 

בעשור האחרון קיימת עלייה משמעותית בקצב ומספר התכניות שנפתחות וכיום לוקחים בהן חלק יותר ממיליון עובדות ועובדים בתכניות השונות. תכניות אלה יוצרות עתודות ניהוליות ומקצועיות המכשירות בעלי תפקידים אשר יתמודדו בעתיד על איוש משרות מפתח במגזר הציבורי. רצף התכניות השונות מתחיל בהסבר על חשיבות המגזר הציבורי, עובר דרך עידוד למצוינות, תכניות צוערים (לצעירות וצעירים המעוניינים להשתלב במשרות התחלתיות בשירות הציבורי), תכניות עתודה לדרגי ביניים ובכירים (מיועד למנהלות ומנהלים אשר עובדים בשירות הציבורי ומעוניינים לרכוש כלים וידע בכדי להתקדם למשרות בכירות) ומסתייםבתכניות מנהיגות לסגל הבכיר. התכניות מאופיינות במיון קפדני, ייצוג כלל החלקים  בחברה הישראלית  והכשרה קבוצתית אינטנסיבית. תכניות הצוערים כוללות ברובן סבסוד של תואר אקדמי, מלגת קיום, חשיפה למערכות מקבילות בחו”ל והשמה. התקווה היא שהתכניות השונות יהוו זרז לתהליכי התחדשות ושינוי בשירות הציבורי.

צוערים לשירות המדינה

תכנית "צוערים לשירות המדינה" - תכנית שנועדה לבנות ולהכשיר עתודה ניהולית נושאת שינוי בשירות המדינה....

צוערי שהם

תכנית צוערי שה"ם צוערים לשירות המשטרה הינה תכנית ייחודית שמהווה חלק מתכנית לאומית רחבה  שמטרתה ...

אונ' בן גוריון / מכללת תל חי

מסלול תואר ראשון באונ' בן גוריון מסלול צוערים לשלטון המקומי מכוון לתת מענה לצרכים שונים...

אונ' חיפה / הטכניון

מסלול תואר שני באונ' חיפה- מנהל ומדיניות ציבורית, מסלול לניהול שלטון מקומי לשלטון המקומי יכולת השפעה...

תכנית צוערים לחינוך בלתי פורמלי הינה תכנית ממלכתית וייחודית מטעם משרד החינוך, מינהל חברה ונוער,...