הרשת - קהילת הצעירים של התנועה הקיבוצית

תכנית צוערים לחינוך בלתי פורמלי הינה תכנית ממלכתית וייחודית מטעם משרד החינוך, מינהל חברה ונוער, הפועלת לשיפור החינוך הבלתי פורמלי בישראל על ידי טיפוח והכשרת קבוצת מנהיגות לניהול מקצועי. התכנית מיועדת לצעירים ולצעירות מוכשרים בעלי מוטיבציה להשפיע, המבקשים לשלב מצוינות אקדמית ומצוינות חברתית על מנת להביא לשיפור החינוך הבלתי פורמלי בפריפריה החברתית והגיאוגרפית במדינת ישראל ובכך להוביל להקטנת פערים חברתיים בין הפריפריה למרכז ובין ציבורים שונים בחברה הישראלית.

מדי שנה יגויסו לכל אחד ממסלולי התוכנית כ-25 צוערים, ברובם בני ובנות הפריפריה, בעלי מתאם קבלה למכללת אורנים. סטודנטים אשר מתקבלים לתוכנית נהנים ממלגת לימודים מלאה, מלגת קיום חודשית, תכנית הכשרה איכותית כולל סיור חו”ל והשמה בסיום תהליך ההכשרה.

תכנית ההכשרה אורכת  כ-3 שנים ובמהלכן הצוערים לומדים תואר אקדמי במכללת אורנים ובמקביל לו תכנית הכשרה אשר כוללת – סדנאות ההעשרה, מפגשים עם דמויות מפתח בחינוך הבלתי פורמלי ובשירות הציבורי בישראל, סמינרים, סיור לימודי בחו”ל והתנסות מעשית ברשויות מקומיות ובמוסדות נוספים. בתום תקופת ההכשרה מחויבים הבוגרים לעבודה במשרות מובילות (ברשויות מקומיות, מרכזים קהילתיים, מרכזי נוער ועוד) למשך ארבע שנים.

מה לומדים?

לימודים במכללת אורנים במסלול חינוך בלתי פורמלי ומדעי החברה, כולל חטיבה במדיניות ציבורית. המסלול כולל תעודת עובד חינוך ותעודת הוראה בגיאוגרפיה.

מהם תנאי הקבלה?

קבילות אקדמית לתואר ראשון במכללת אורנים

מילוי טופס הרשמה מקוון

מבחן ממוחשב

מרכז הערכה

ראיון אישי

* כל אחד מהשלבים הינו שלב ממיין, המועמד יקבל הודעה על מעבר/אי מעבר לשלב הבא.

* במקביל להרשמה לתכנית יש לפעול לקבלה למוסד האקדמי במסלולים הרלוונטים. הקבלה למוסד האקדמי הינה תנאי הכרחי לקבלה לתכנית.

הטבות

סיוע במימון שכר לימוד

מלגת קיום

תכנית הכשרה איכותית וייחודית

השמה בסיום הלימודים (בוגרי התכנית ישתלבו בתפקידי מפתח לתקופה של 4 שנים)

לו”ז תהליך ההרשמה:

  • 01/01- 31/03 – הרשמה
  • 21/01- 04/04 – מבחנים ממוחשבים
  • 30/04- 10/06 – מרכזי הערכה
  • 19/06- 08/07 – ראיונות אישיים
  • 30/7- קבלת תוצאה סופית